HONDA Civic EK 1.6L 95-00 Throttle Body Hose - 02-0733

HONDA Civic EK 1.6L 95-00 Throttle Body Hose - 02-0733

Regular price $17.50 $14.88 Sale

HONDA Civic (EK) 1.6L 4 Cyl. 1995-00

Throttle Body to Electronic Air Control (SOHC) Hose

02-0733

OEM # 19506P2J000