HONDA Civic (VB) 1.5L 4Cyl (EC) 1975-78 Lower-Man Hose - 02-0962

HONDA Civic (VB) 1.5L 4Cyl (EC) 1975-78 Lower-Man Hose - 02-0962

Regular price $20.00 Sale

HONDA Civic (VB) 1.5L 4 Cyl. (EC) 1975-78

Lower - Man. Trans. Hose

02-0962

OEM # 19502657010